Kancelaria Prawno-Patentowa
Agnieszka Plucińska

Czym się zajmuję?

Badanie i zgłaszanie znaków towarowych, monitorowanie naruszeń, przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji.

O mnie

Magister prawa, rzecznik patentowy, biegły sądowy.

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Moją misją jest wykorzystanie wiedzy, umiejętności i zdolności, aby najlepiej reprezentować interesy moich klientów. Jako rzecznik patentowy specjalizuję się głównie w badaniu zdolności rejestrowej, prowadzeniu spraw dotyczących uzyskiwania praw ochronnych na znaki towarowe w Polsce, Unii Europejskiej oraz w trybie międzynarodowym, egzekwowaniu ich ochrony i zwalczaniu handlu podrabianymi towarami oraz doradztwie w przedmiocie nieuczciwej konkurencji.


 Jako biegły sądowy sporządzam opinie w postępowaniach prowadzonych przez Policję i Prokuratury, jak również w sprawach z zakresu własności przemysłowej, toczących się przed sądami powszechnymi.


 Wyznaję zasadę, że każdy mój Klient to nie tylko przyszły Uprawniony do znaku towarowego, ale przede wszystkim Uprawniony, który jest świadomy swoich praw, należycie poinformowany i reprezentowany w zakresie prawnym i marketingowym. Uważam, że zgłoszenie oznaczenia i ubieganie się o uzyskanie prawa na znak towarowy nie jest bowiem celem samym w sobie – jest nim należyta rejestracja, utrzymanie znaku towarowego w mocy i egzekwowanie uzyskanego prawa.


 W zakresie ochrony innych praw własności przemysłowej współpracuję z wyspecjalizowanymi rzecznikami patentowymi z zakresu chemii, elektroniki i mechaniki.

O MNIE

Moja kariera zawodowa trwa już ponad 12 lat.

Ukończyłam studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim, a następnie kontynuowałam moją ścieżkę kariery prawniczej i edukację, specjalizując się dziedzinie prawa własności intelektualnej
i prawa własności przemysłowej.

Zdobyłam doświadczenie pracując wiele lat jako asystent sędziego w Wydziale Karnym w Sądzie Okręgowym w Piotrowie Tryb. oraz w Wydziale Cywilnym w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi. Dodatkowo ukończyłam 2 kierunki studiów podyplomowych z zakresu własności przemysłowej i intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim.

Od 2011 roku, po ukończeniu aplikacji rzecznikowskiej, pracowałam w kancelariach patentowych w Łodzi i Warszawie, zajmując się znakami towarowymi.

Od 2015 roku jestem biegłym sądowym z zakresu własności przemysłowej wpisanym na listę biegłych w Sądzie Okręgowym w Łodzi.

W 2015 roku brałam udział w projekcie dotyczącym skali piractwa i naruszania dóbr własności intelektualnej prowadzonym przez OECD w Paryżu.

SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ

Masz pytania?